KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA PASAŻERÓW

PAX – STREFA PASAŻERA

Przed zajęciem miejsca w koszu przez pasażerów, dowódca balonu jest odpowiedzialny za przekazanie pasażerom komunikatów bezpieczeństwa. Komunikaty te muszą zawierać informacje na temat zasad i wymogów dotyczących.

1) ubioru (wymagane obuwie typu sportowego, najlepiej z wysoką cholewką zabezpieczającą staw skokowy, zalecane spodnie z długimi nogawkami i ochraniacze na kolana);

2) rozmieszczenia i zabezpieczenia bagażu podręcznego;

3) sposobu i kolejności zajmowania miejsca w koszu oraz obowiązku trzymania się uchwytów;

4)  zachowania się w czasie lotu, lądowania i po lądowaniu;

5) zakazu zabierania do kosza wszelkich przedmiotów zaliczanych do materiałów niebezpiecznych oraz broni;
Uwaga: dowódca balonu musi uzyskać od pasażera potwierdzenia, których mowa w 18.1.4 lit. a).

6) zakazu używania otwartego ognia i palenia na pokładzie;

7) prawa dowódcy balonu do wydawania wszelkich poleceń w interesie zapewnienia bezpieczeństwa balonu oraz znajdujących się na jego pokładzie osób lub rzeczy, które wszystkie przewożone osoby mają obowiązek wykonywać.
8) dotykania elementów instalacji gazowej, palnika i lin w koszu balonu;

9) wychylania się poza burtę kosza;

10) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z kosza podczas lotu.

f) Instruktaż na temat zachowania na pokładzie balonu, o którym mowa w lit. e) pkt. 4) (powyżej) musi zawierać informacje na temat:
1) zakazu trzymania się za przewody, zawory i linki sterujące;
2) upewnienia się przed lądowaniem, że wszystkie przedmioty znajdujące się luzem są spakowane i unieruchomione;
3) nakazu trzymania się za uchwyty sznurowe i kołnierze zbiorników podczas lądowania;
4) zachowania podczas lądowania, kiedy należy:
(i) stanąć przy przedniej burcie kosza, bokiem do kierunku lotu;
(ii) złączyć i lekko ugiąć kolana;
(iii) ręce trzymać wewnątrz kosza;
(iv) trzymać się uchwytów sznurowych lub kołnierzy butli;
(v) obserwować przebieg lądowania i naprężyć mięśnie w czasie przyziemienia;
(vi) przygotować się na przewrócenie kosza po przyziemieniu i jego wleczenie po ziemi;
5) zakazu opuszczania kosza po lądowaniu bez zezwolenia pilota.
g) Do przekazywania komunikatów bezpieczeństwa należy dodatkowo używać karty bezpieczeństwa.
Uwaga: pasażerowie muszą zostać poinformowani o miejscu, w którym znajduje się karta bezpieczeństwa podczas lotu.
h) Opuszczenie kosza przez pasażerów może się odbywać tylko za zgodą dowódcy balonu. O kolejności wysiadania i jego sposobie oraz sposobie rozładunku bagażu podręcznego decyduje dowódca balonu, który musi brać pod uwagę sytuację po zatrzymaniu kosza, w tym niebezpieczeństwo znaczącego odciążenia balonu.

KRAKOW BALLOON TEAM posiada certyfikat przewoźnika lotniczego AOC Nr-062 wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego